Written by Davide Marani
Luca 'Garduz' Gardini - Tenor Saxophone
Remixed by Carlos Rubio